NOVINKY

arr3Projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ“Firma PUMPEG získala nenávratný finančný príspevok vo výške 193 611,03 € na projekt "Zvýšenie...

KONTAKTY

PUMPEG, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel: +421 51 7720359
pumpeg@pumpeg.sk

» Analyzátor motora
ANALYZÁTOR MOTORA

Analyzátor motora umožňuje meranie mechanických energetických parametrov, krútiaceho momentu a otáčok za minútu pri asynchrónnych motoroch s priamym pripojením na sieť (direct-on-line) alebo asynchrónnych motorov pohonov s premennými otáčkami (VSD). Ide o štandardnú funkciu prístroja Fluke 438-II a pre všetky modely Fluke 430 radu II je dostupná ako voliteľný upgrade (Fluke 430-II/MA upgrade Analyzátor motora).

spojení s meraním elektrického príkonu a meraním kvality elektrickej energie poskytuje funkcia analyzátora motora užitočné informácie o mechanických a elektrických prevádzkových premenných motora a jeho účinnosti. Táto funkcia zaisťuje dynamické meranie najdôležitejších premenných motora v priebehu príslušného procesu bez toho, aby bolo nutné používať ďalšie mechanické snímače alebo proces prerušovať.

Analyzátor motora je určený na meranie trojvodičových, trojfázových zapojení do trojuholníka. Ak sa používa iné zapojenie, zobrazí sa výzva na prechod do ponuky SETUP (NASTAVENIE), kde je možné zadať niektoré z podporovaných zapojení:

  • 3 fázy do trojuholníka
  • 3 fázy, otvorený systém
  • 3 fázy, IT
  • 2 prvky
YzNmZDM