NOVINKY

arr3Projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ“Firma PUMPEG získala nenávratný finančný príspevok vo výške 193 611,03 € na projekt "Zvýšenie...

KONTAKTY

PUMPEG, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel: +421 51 7720359
pumpeg@pumpeg.sk

» Chod čerpadla na sucho
Ako predchádzať chodu čerpadla na sucho

 Pojem "chod čerpadla na sucho"

Jedným z najčastejšie vyskytujúcich sa problémov a väčšina vážnych porúch na čerpadlách je spôsobená tzv."chodom čerpadiel na sucho". To znamená, že prítok do studne alebo vrtu je menší ako odčerpávanie. Môže to byť spôsobené buď zvýšenou spotrebou vody alebo celkovým poklesom hladiny spôsobenom klimatickými vplyvmi (slabou zrážkovou činnosťou).

 

Dôsledky chodu čerpadla na sucho

Pri vretenových ponorných čerpadlách chod na sucho spôsobí tzv. spálenie - vydretie pogumovaného statora čerpadla a následne čerpadlo nie je schopné vyvinúť dostatočný výtlak kvapaliny.

Pri odstredivých čerpadlách dôjde k vydretiu - poškodeniu kĺzných a tesniacich častí hydrauliky čerpadla. Výsledkom je rovnako ako pri vretenových čerpadlách slabý výtlak čerpadla.

Pri neskorom zistení tohto stavu - tejto poruchy, môže nastať situácia, že motor čerpadla v systéme domácej vodárne môže byť dlhodobo pod prívodom elektrického prúdu a pri nedostatočnej ochrane motora môže dôjsť aj k poškodeniu samotného motora.

 

Ako predchádzať chodu čerpadla na sucho

Chodu čerpadla na sucho možno predchádzať:

  1. Použitím snímačov hladiny - sónd a vyhodnocovacím relé, ktoré vyhodnocuje zmenu elektrických veličín zapríčinenú zmenou prevádzky čerpadla
  2. Plavákovým spínačom

MmIzMTk3