NOVINKY

arr3Projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ“Firma PUMPEG získala nenávratný finančný príspevok vo výške 193 611,03 € na projekt "Zvýšenie...

KONTAKTY

PUMPEG, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel: +421 51 7720359
pumpeg@pumpeg.sk

» Ako vybrať čerpadlo do studne
Ako vybrať čerpadlo do studne

Existujú 2 spôsoby čerpania vody zo studne:

  1. povrchovým samonasávacím čerpadlom (domáca vodáreň)
  2. ponorným čerpadlom umiestneným v studni

Povrchové samonasávacie čerpadlo je možné použiť v podmienkach, kde sa dá dosiahnuť maximálna nasávacia výška 8 metrov (t.j. výška medzi čerpadlom a výškou hladiny v studni je maximálne 8 metrov). Pri výbere samonasávacieho čerpadla je potrebné brať ohľad na skutočnosť, že výška hladiny sa mení, a v prípade poklesu hladiny môže byť samonasávacie čerpadlo nepoužiteľné.

Pri väčších hĺbkach (ako 8 metrov) je potrebné použiť ponorné čerpadlo s dostatočným výtlakom. Pri výbere konkrétneho ponorného čerpadla vychádzame z priemeru studne/vrtu. Priemer čerpadla má byť taký, aby sme ho jednoduchým spôsobom mohli umiestniť do studne (aby sa v studni nezaseklo).

Ďalším kritériom pri výbere konkrétneho typu ponorného čerpadla je okamžitý prítok vody do studne.

  1. Pri slabom prítoku do 0,4 l/sek. odporúčame použiť čerpadlá rady 10: PUMPEG 1"GSK-3-10TPUMPEG 1"GSK-4-10T, PUMPEG 1"GSK-4-10M,
  2. Pri väčšom prítoku ako 0,4l/sek. odporúčame použiť čerpadlá rady 16 a 25: PUMPEG 1"GSK-3-16T, PUMPEG 1"GSK-4-16T, PUMPEG 1"GSK-4-16M, PUMPEG 5/4"GSK-4-25TPUMPEG 1"GSK-6-16T, PUMPEG 1"GSK-6-16M  

 Kritériom výberu čerpadla je aj prívod elektrickej energie. Pri prívode elektrickej energie:

  • 400V - 3 fázy - používame čerpadlá rady T (napr. 1"GSK-6-16T, ...)
  • 230V - 1 fáza - používame čerpadlá rady M (napr. 1"GSK-6-16M, ...)

Pri výbere čerpadla berieme do úvahy aj železitosť vody. Pri vysokom obsahu železa je vhodné použiť celonerezové čerpadlá.

 

A akú značku od akého výrobcu?

Pri výbere čerpadla si treba všímať najmä či je čerpadlo certifikované a je mu udelený certifikát. Len vtedy má totižto zákazník istotu, že hodnoty a parametre uvádzané na čerpadle zodpovedajú skutočnosti, a že kupuje kvalitný a bezpečný výrobok.

Dôležitým ukazovateľom sú aj skúsenosti výrobcu a obdobie značky na trhu. To si môže zákazník overiť z výpisov z obchodného prípadne živnostenského registra. Stáva sa totiž, že firmy, ktoré existujú a vyrábajú čerpadlá krátku dobu Vám deklarujú bezchybný výrobok s dlhou dobou životnosti, ktorá nebola overená certifikovanými skúšobňami ani dobou používania.

Významným faktorom je aj dostupnosť servisu a servisných stredísk. PUMPEG stavia na jasne udanej adrese servisného strediska u výrobcu. Nemôže sa potom stať ako pri servisných linkách a oprave na mieste u zákazníka, že technik posúdi chybu ako vinu zákazníka a zákazník musí zaplatiť celý výjazd technika, čo ho výjde mnohonásobne viac ako keby čerpadlo doniesol na reklamáciu do predajne alebo poslal výrobcovi.

 

NGJhNDJkZT