PUMPEG na facebooku


Prečerpávacie Domové Stanice

prečerpávacia tlaková stanica


Prečerpávacie stanice typu PST  sú určené na prečerpávanie odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov z rodinných domov, chát a menších objektov. Umiestňujú sa výlučne  mimo budovu. Odpadové vody s obsahom fekálnych splaškov sú privádzané  z budovy  do prečerpávacej stanice gravitačným kanalizačným potrubím. Naakumulované odpadové vody sú následne čerpané do zberného kanalizačného potrubia. Pre stanice sa používajú plastové nádoby  ESP DN600-DN800-DN1000 H 2,2 m , DN1000 - H 1,9 m

ZjQyNDAxO