PUMPEG na facebookuProjekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ“

Firma PUMPEG získala nenávratný finančný príspevok vo výške 193611,03 Eur na projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ“

 

NmJmN